IKT Projekt - DignetSoftware

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.19

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0307
Naziv projekta: IKT Projekt - DignetSoftware

DignetSoftware d.o.o. za informatiku,
savjetodavne i poslovne usluge
Cebini 28
10010, Zagreb Hrvatska
OIB: 14948753009

Razdoblje provedbe Projekta: od 03. kolovoza 2020. do 03. kolovoza 2021. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 531.992,13 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od: 345.794,80 kuna

 

Opis projekta:

Cilj projekta je unaprjeđenje poslovnih procesa u svrhu jačanja tržišne pozicije te povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća primjenom informacijsko-komunikacijskih rješenja. Realizacijom ovog projekta unaprijedit će se procesi testiranja sustava za potrebe klijenata te ubrzati i optimizirati proces lokalizacije poslovnog softvera.

Cilj ulaganja je poboljšati uslugu klijentima, uvjete rada zaposlenicima, ubrzati pojedine poslovne procese, a na ta način i direktno utjecati na povećanje prihoda te zapošljavanje.

Projektom se planira realizacija nabave prijekopotrebne računalne opreme.Dodatno, uz računalnu opremu, planiraju se nabaviti i odgovarajući programi/licence koji su neophodni za rad u računalnoj industriji s ciljem unapređenja produktivnosti rada.

Kontakt osoba za više informacija: Milan Komorčec; e-pošta: milan.komorcec@dignet.hr

Dodatne informacije o financiranju iz EU fondova mogu se pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Na ovoj stranici niže, navedene su tvrtke s kojima smo u sukobu interesa:
  • DignetSoftware d.o.o. Banja Luka
  • DignetSoftware d.o.o. Beograd
  • G Consult, obrt za savjetovanje i usluge
Klikom na "prihvati sve" pristajete na to da prikupimo informacije o Vama u različite svrhe, uključujući: funkcionalnost, statistiku i marketing